Zmiany w GUMed

StartZmiany w GUMed
Rozwiń

Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 22 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Senackiej ds. Opracowania Projektu Nowego Statutu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W jej skład weszli:

Przewodniczący
prof. dr hab. Marcin Gruchała

Członkowie
dr hab. Krystian Adrych, prof. nadzw.
dr hab. Rafał Bartoszewski, prof. nadzw.
prof. dr hab. Andrzej Basiński
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Ewa Bryl
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. Maria Dudziak
prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko
dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska, prof. nadzw.
dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
prof. dr hab. Igor Konieczny
prof. dr hab. Piotr Lass
dr Dariusz Łyżwiński
prof. dr hab. Michał Markuszewski
dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, prof. nadzw.
prof. dr hab. Janusz Moryś
prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
prof. dr hab. Radosław Owczuk
dr Leszek Pawłowski
mgr Elżbieta Perepeczko
dr hab. Michał Pikuła
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
dr hab. Danuta Siluk
prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski
dr hab. Tomasz Smiatacz
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw.
dr hab. Bartosz Wasąg
dr hab. Jarosław Waśniewski
prof. dr hab. Jacek Witkowski
prof. dr hab. Lidia Wolska
dr hab. Agnieszka Zimmermann
dr hab. Anna Żaczek

Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Jacek Bigda

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami
mgr Anna Gumowska-Włodarczyk
mgr Beata Kaszewska
mgr Piotr Kraszewski
mgr Milena Kulikowska
mgr Przemysław Urbański

Przedstawiciel ZD
mgr Paulina Dąbrowska

Przedstawiciele USS
Jakub Byczkowski
Dominika Skrońska
Marta Żuchowska


Nadzwyczajna Komisja Senacka ds. Opracowania Projektu Nowego Statutu GUMed (180 KB)

Uchwała nr 51/2018 Senatu GUMed z dnia 17.12.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Nadzwyczajnej Komisji Senackiej ds. Opracowania Projektu Nowego Statutu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (196 KB)

Zgodnie z Uchwałą Senatu 42/20018 do dnia 15 stycznia 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatur na członków Rady Uczelni. Wymagania formalne oraz ścieżka postępowania opisane są w załączonej Uchwale.